Congresos, simposios científicos

Solvay Conference of 1930

AllConferences.com: directorio de conferencias estruturado por materias.

DISEVEN: recolle, almacena e distribúe información sobre congresos, xornadas, seminarios, conferencias e en xeral calquera evento relacionado coa educación, investigación, ciencias, humanidades, medicina, lingua, tecnoloxía, etc.

Oficina de cursos e congresos da Universidade da Coruña