Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program. Gracie Clark, Spinner, With Her Family

Bases de datos gratuítas

Noticias Jurídicas: páxina que contén unha base de datos de lexislación española e outra de artígos doctrinais, ambas as dúas a texto completo.

Blogs

Hypotheses: plataforma de blogs de investigación en ciencias sociais e humanidades.

Laboro: asesoramento laboral para traballadores en España.

Todo Laboral: información e comentarios de actualidade sobre o mundo laboral.

Prácticas y empleo: continuación do antigo Blog de empleo de Universia

Catálogos

Labordoc: catálogo de publicacións da Organización Internacional do Traballo (OIT).

Congresos, simposios

Conferensum: permite acceder ás presentacións, actas, podcasts e vídeos de conferencias xa realizadas de todos os temas e a unha listaxe de conferencias próximas de todo o mundo.

Enciclopedias, dicionarios

Duhaime's Legal Dictionary: dicionario elaborado e mantido polo letrado Lloyd Duhaime.

Enciclopedia Jurídica: enciclopedia xurídica de dereito en español, portugués e italiano

EuroVoc: tesauro multilingüe e multidisciplinario coa terminoloxía dos ámbitos de actividade da Unión Europea, con especial fincapé nas labores parlamentarias.

Glossary of Legal Terms: glosario de termos legais realizado polo New York State Unified Court System.

Law.com Dictionary: Dicionario que ofrece definicións de termos e expresións legais.

The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon -- Terms, Definitions & Explanation

Institucións, organismos, asociacións

Servizo Público de Emprego de Galicia

Consejo Económico y Social de España (CES)

Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Agencia Europea para la Seguridad y la Salud en el Trabajo

Unión Europea

Organización Internacional del Trabajo (OIT)

Webs públicas 060.es: acceso aos sitios web de todos os organismos e institucións que teñen carácter público. Asímismo, tamén ofrecen enlaces a institucións europeas e mundiais.

Fundación SIMA (Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje)

Comisiones Obreras (CCOO)

Confederación General del Trabajo (CGT)

Confederación Nacional del Trabajo (CNT)

Unión General de Trabajadores (UGT)

Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE)

International Trade Union Confederation (ITUC-CSI-IGB)

Portais temáticos

AdmiWeb: portal independente das administracións públicas.

Canal Trabajo: a web do traballo e o traballador.

Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos: busca de códigos e textos de convenios e acordos; buscadores de convenios colectivos de comunidades autónomas, etc.

Estatuto dos traballadores: versión electrónica actualizada do Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

EUR-Lex: Derecho de la Unión Europea: consulta do Diario Oficial da UE desde 1952.Contén un repertorio de lexislación comunitaria vixente, desde asuntos xerais, financeiros e institucionais, ata a Europa dos cidadáns, dereito de empresas, medio ambiente, política rexional, etc.

EUROPA: portal da Unión Europea, ofrece acceso as informacións de lexislación, xurisprudencia, prensa, etc. difundidas pola UE e as súas institucións.

JurisWeb: Derecho español en Internet: contén información actualizada sobre boletíns oficiais, formularios xurídicos online, institucións, xurisprudencia, avogados, foros xurídicos, etc.

Law Library of Congress: portal creado pola Biblioteca do Congreso de USA, recolle unha gran colección de recursos xurídicos de todos os países. Ofrece información sobre lexislación internacional, organizada por países, por materias, etc.

La Ley-Laboral: portal de LA LEY en materia laboral e de seguridade social.

Legislación: páxina con lexislación sobre emprego do Servicio Público de Empleo Estatal.

Lex Nova: portal xurídico con buscador de lexislación consolidada, novas, xurisprudencia, supostos prácticos...

Liberlex: publicacións sobre dereito, historia, filosofía e pensamento político; libros e revistas dixitais en acceso aberto.

NORMLEX (Information System on International Labour Standards): sistema que ofrece información sobre as normas internacionais do traballo e sobre a lexilación nacional sobre traballo e seguridade social. Integra a base de datos NATLEX (referencias de lexislación por países), así como as informacións das bases de datos da Organización Internacional do Traballo (OIT) APPLIS, ILOLEX e LIBSYND.

Noticias Jurídicas: portal de actualidade xurídica española. Inclúe unha base de datos gratuíta a texto completo de xurisprudencia e lexislación.

Pórtico Legal: páxina de dereito español útil para xuristas, empresas e particulares.

Todalaley.com: localizador de textos en boletíns oficiais.

vLex Noticias: recopilación de prensa diaria, actualidade e dossieres especiais sobre temas xurídico-laborais.

The World Law Guide (Lexadin): acceso a máis de 4.000 ligazóns a webs xurídicas de máis de 40 países. Ofrece información sobre lexislación, organizacións, escolas e facultades de dereito, etc.

WWW Virtual Library Labour History: sección de historia do traballo da WWW Virtual Library, parte da WWW VL History Network, mantida polo International Institute of Social History de Amsterdam.

Revistas-e

Actualidad Económica

El Derecho

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

E-revistas: plataforma open access de revistas científicas electrónicas españolas y latinoamericanas

Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración

RRHHpress.com