Credit: Wellcome Library, London. Commentaria cum Amplissimis Additionibus Super Anatomia Mundini una cum textu ejusdem in pristinum et Verum Nitorem Redacto

Bases de datos gratuítas

Cinahl: base de datos basicamente centrada en enfermaría, pero que tamén conta con información en podoloxía.

Compludoc: base de datos que conta con máis de 100 títulos de revistas científicas, españolas e estranxeiras no campo das ciencias sociais, ciencias da saúde, ciencias sociais e humanidades.

Cuidatge: inclúe máis de 22.000 referencias de artigos publicados en enfermaría e ciencias relacionadas.

Cuiden: base de datos bibliográfica producida pola Fundación Index. Inclúe a produción científica da enfermaría española e iberoamericana. Contén artigos de revistas, libros, monografías e materiais non publicados.

Documed: base de datos producida polo Instituto de Estudios Documentales e Históricos sobre la Ciencia da Universitat de Valencia e o CSIC. Contén información bibliográfica e resumos de artigos procedentes de máis de 200 revistas biomédicas e de documentación de ámbito estatal.

Enfispo: base de datos de artigos de revistas que se reciben na Biblioteca da Facultade de Enfermaría, Fisioterapia e Podoloxía da Universidade Complutense de Madrid.

Medline Pubmed: base de datos producida pola National Library of Medicine. Contén artigos de revistas relacionados coa literatura biomédica, a investigación e a práctica clinica. Ver tamén Europe PubMed Central.

Bibliotecas

Biblioteca Las Casas

Biblioteca Virtual de Salud en España

Catálogos

NLM Catalog (National Library of Medicine of USA)

Congresos e simposios

JAMA Network Medical Meetings: listaxe de eventos vindeiros, incluíndo conferencias, seminarios, workshops e cursos sobre ciencias da saúde.

Global Events List de Elsevier

Institucións, asociacións

Colegio Oficial de Podólogos de Galicia: web oficial do Colexio de Podólogos de Galicia, na que se intenta facilitar toda a información posible sobre a profesión e para o colexiado.

Consejo General de Colegios Oficiales de Podólogos: facilta información sobre a profesión.

Federacion Española de Medicina del Deporte

Instituto de Biomecánica de Valencia.IBV

Organizacion Mundial de la Salud

Asociación Española de Cirugía Podológica

Listaxes de distribución e grupos de debate

Biomechanics and Pediatric Related. Discussion Group

Sports Engineering

Portais temáticos

About Orthopedics

Calgary Foot Clinic

Buscadores e Portais de Ciencias da Saúde

Diabetic Foot - Clinical Trials

ePodiatry.com

Foot Health

Foot Pain Info / Ankle Pain Info

Il Piede Diabetico

Orthopedics

Orthopod

Podiatrychannell - Your Podiatry Community

PodiatryNetworks

The Diabetic Foot : a resource for health care professionals

Revistas electrónicas

Enfispo. Biblioteca de Enfermería, Fisioterapia y Podología: catálogo de artigos da selección de revistas en español que reciben na Biblioteca da Facultade de Enfermaría, Fisioterapia e Podoloxía da Universidade Complutense de Madrid.

European Journal of Podiatry / Revista Europea de Podología (ejPod)

Revista Internacional de Ciencias Podológicas

Revista Digital Pie Diabético