Credit: Wellcome Library, London. The refurbishment (or building) of a Lock Hospital

Biblioteca Digital Mundial (World Digital Library): ofrece tesouros culturais de todo o mundo que inclúen, pero non se limitan a, manuscritos, mapas, libros pouco comúns, partituras musicais, gravacións, películas, gravados, fotografías e debuxos arquitectónicos. Os artigos da Biblioteca Digital Mundial pódense explorar de maneira sinxela por lugar, época, tema, clase de artigo e institución colaboradora, ou poden localizarse mediante unha busca aberta, en varios idiomas.

Biblioteca Nacional Digital (BND). Integrada na infraestrutura xeral de servizos da Biblioteca Nacional de Portugal, ofrece en linha e de forma gratuíta cerca de 25.000 documentos.

Biblioteca Virtual WWW: o catálogo máis antigo da Web, iniciado por Tim Berners-Lee e mantido polos voluntarios do Council of the VL, organiza nunha estrutura de directorio as ligazóns clave seleccionadas por expertos. Aínda que non é o maior índice da Web, as súas páxinas son recoñecidas entre as mellores guías de seccións concretas da WWW.

CIA World Factbook: proporciona información sobre historia,  xente, goberno, economía, xeografía, comunicacións, transporte, asuntos militares, e custión transnacionais de 267 entidades do mundo.

Data.gov: conxunto de datos abertos  e dispoñibles gratuítamente para a súa descarga e uso. Moitos dos conxuntos de datos son visibles a través de mapas interactivos

Datos Públicos: wiki que recompila datos públicos de fontes dispoñibles en España

DPLA: Digital Public Library of America

Europeana. Proxecto de cooperación internacional de bibliotecas nacionais de varios países, para potenciar o desenvolvemento da sociedade da información e mellorar a dispoñibilidade internacional dos recursos dixitais.

Galiciana: é a Biblioteca Dixital de Galicia impulsada pola Conselleria de cultura , Educación e Ordenación Universitaria da Xunta de Galicia e xestionada pola Biblioteca de Galicia, coa misión de difundir e preservar o rico patrimonio documental e bibliográfico galego.

Hindawi edita máis de 400 revistas de acceso aberto con revisión por pares que abarcan tódalas áreas da ciencia, tecnoloxía e medicina, e algunhas áreas de ciencias sociais.

Hypotheses: plataforma de blogs de investigación en ciencias sociais e humanidades.

PLOS blogs: A PLOS Blogs Network componse de dous tipos de blogs: os seis escritos por editores ou persoal das revistas de PLOS, e outros independentes hospedados na plataforma.

Project MUSE: libros e revistas electrónicos de humanidades, ciencias e ciencias sociais das principais editorais universitarias e sociedades científicas

Research blogging: sistema para identificar as mellores entradas de investigación arbitrada publicadas en diversos blogs. Dado que moitos blogs combinan entradas serias con entradas máis personais ou triviais, este sitio ofrece unha maneira de atopar só as entradas sobre investigación punteira escritas frecuentemente por expertos nos seus respectivos campos.

Scholarpedia: enciclopedia de acceso aberto e revisada por pares (coñecemento introducido por comunidades de expertos).

ScienceBlogs: rede de blogs creada polo Seed Media Group en 2006 para mellorar a comprensión da ciencia polo público. Contén máis de 60 blogs elaborados por autores seleccionados pola súa orixinalidade, competencia e dedicación. Proporcionan cobertura actualizada dos seus respectivos campos científicos.

UNdata: a División de Estatística das Nacións Unidas (UNDS) do Departamento de Asuntos Económicos e Sociais (DAES) puxo en marcha este servizo de datos para proporcionar libre acceso ás estatísticas mundiais.

WolframAlpha : buscador de coñecemento

Máis información