Plate from Alphabeti verè naturalis Hebraici brevissima delineatio (...) Credit: Wellcome Library, London

Bases de datos gratuítas

Compludoc: base de datos que ten máis de 100 títulos de revistas científicas, españolas e estranxeiras dentro dos campos das ciencias, ciencias da saúde, ciencias sociais e humanidades.

Dialnet: proxecto de cooperación bibliotecaria no que participa a UDC. É a maior base de artigos científicos hispanos accesible de modo gratuíto en internet. Recompila e proporciona o acceso fundamentalmente a documentos publicados en España.

Epistemonikos: distintos tipos de artigos sobre a metodoloxía da "medicina baseada na evidencia".

Medes: referencias bibliográficas de revistas españolas de medicina e farmacia. Pódense crear alertas bibliográficas.

PubMed: proxecto desenvolvido polo National Center for Biotechnology (NCBI) da National Library of Medicine. Permite o acceso a bases de datos bibliográficas compiladas pola NLM: MEDLINE, PreMEDLINE. Ver tamén Europe PubMed Central.

Reduc: base de datos latinoamericana de educación

Trip: é unha ferramenta para usar e atopar probas clínicas.

Bibliotecas

Biblioteca de signos Miguel de Cervantes

Blogs

Logopedas en acción

Logopedia y educación: proxecto de Mª Dolores Marqués con exercicios e material didáctico.

Logomedia: logoterapeuta da linguaxe. Banco de recursos de logopedia.

Pon un logopeda en tu vida: blog de Almudena Valle Sastre con enlaces a textos clasificados e avaliados pola autora e libros recomendados.

Catálogos

Videocatálogo de la Universitat Gallaudet

NLM Catalog (National Library of Medicine of USA)

Congresos

Congresos TecnoNEEt: tecnoloxías de apoio en contextos de diversidade educativa, social e persoal. Actas dos congresos e outra documentación relacionada.

Diseven: servizo público e gratuíto proporcionado por RedIRIS en colaboración co CICA (Centro de Informática de la Comunidad Andaluza) para distribuír información de eventos de interese académico-científico: congresos, xornadas, seminarios, conferencias, cursos, charlas, simposiums, etc.

JAMA Network Medical Meetings:  listaxe de eventos vindeiros, incluíndo conferencias, seminarios, workshops e cursos sobre ciencias da saúde.

Global Events List de Elsevier

Institucións, organismos, asociacións

Asociación de logopedas de España (ALE)

Asociación Española de Logopedia, Foniatría y  Audiología (AELFA)

Asociación de Diplomados Universitarios en Logopedia (ADUL)

Aspainca: asociacion de pais para integración en Cáceres.

Colegio de logopedas de Cataluña

Colexio Oficial de Logopedas de Galicia

Fundación CNSE: Confederación Estatal de Persoas Xordas.

Portais temáticos

Espacio logopédico: fonte de referencia con información actualizada, organizada e accesible a tódolos integrantes da comunidad logopédica: persoas con necesidades especiais, familia e profesionais.

Gabinete online

Logopedia: portal cunha selección de software educativo.

Mi pediatra: información relacionada coa saúde dos nenos.

Portal ARASAAC: Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa

Tuotromedico: enciclopedia sobre saúde familiar e medicina escrito nunha linguaxe sinxela. Contén máis de mil guías médicas sobre enfermidades e síntomas comúns.

Revistas electrónicas

Revista de Investigación en Logopedia