Digital image courtesy of the Getty's Open Content Program. Baron Paul des Granges. Athens - Parthenon from the northwest.
Guía temática-Fiador

Selección de recursos de pago e gratuítos sobre enxeñaría e arquitectura. Inclúense:

Bases de datos suscritas pola UDC
Bases de datos gratuítas
Enciclopedias, dicionarios, tesauros
Institucións, organismos, asociacións
Libros académicos en acceso aberto
Libros electrónicos
Normas
Patentes e marcas
Repositorios de datos abertos
Revistas electrónicas
Revistas en acceso aberto