Mapa maritimo del Golfo de Mexico e Islas de la America / National Maritime Museum, London (creative commons licence)

Bases de datos gratuítas

Bibliotècnica: recursos  web de interese politécnico. Permite buscas por materia, título, URL, etc.. Inclúe unha breve descrición da páxina analizada

Depósito Traballos Fin de Carreira (UPC) : proxectos e traballos fin de carreira, teses e memorias de licenciatura das distintas escolas e facultades da UPC.

ETDEWEB:  documentos e texto completo sobre enerxía, combustibles fósiles, ciencias ambientais, residuos, etc. O seu uso é gratuíto, permite rexistrarse.

Congresos, simposios

DISEVEN: base de datos elaborada polo Centro Informático Científico de Andalucía (CICA) de información de eventos de interese académico e científico: congresos, xornadas, seminarios, conferencias, ponencias, cursos, charlas, simposiums, etc.

Transportation Research Board: congresos, seminarios e xornadas sobre transportes. Axenda mantida polo Transportation Research Board. 

Institucións, organismos, asociacións

American Iron and Steel Institute (AISI): asociacion dos produtores de aceiro de América do Norte (Estados Unidos, Canadá e México)

American Society of Materials International (ASM): páxina da Sociedade con novas, eventos, cursos, etc.

American Society of Naval Engineers (ASNE): recolle información sobre publicacións, como Naval Engineering Journal e ligazóns web á información sobre enxeñaría naval.

ANAVE: Asociación de Navieros Españoles: organización empresarial de ámbito nacional que coordina, representa, xestiona, fomenta e defende os intereses das empresas navieiras españolas. Selecciona webs sobre organismos internacionais, publicacións, asociacións, portos e novidades web no ámbito marítimo.

ASHRAE. American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers: sociedade internacional técnica dedicada a mellorar a calidade de vida a través dos avances tecnolóxicos relacionados á calefacción, refrixeración, aire acondicionado e ventilación.

ASME. American Society of Mechanical Engineers: asociación de profesionales centrada en cuestións técnicas, de educación e de investigación no eido da enxeñaría. Elaborou un código, empregado en todo o mundo, de deseño, construción, probas para equipos como caldeiras e recipientes suxeitos a presión, o Boiler Pressure Vessel Code (BPVC).

Asociación de Ingenieros Navales

Asociación Española de Ingeniería de Proyectos (AEIPRO): páxina da asociación, que inclúe unha selección de ligazóns.

Asociación Internacional de Señalización Marítima (AISM) / International Association of Marine Aids to Navigation and Lighthouse Authorities (IALA): organización sen ánimo de lucro fundada en 1957 que reúne representantes dos servizos de axuda á navegación de preto de 80 países para a coordinación técnica, e para compartir información e coordinación de melloras no eido.

Association for Consultancy and Engineering (ACE): fundada hai 80 anos co nome de Association of Consulting Engineers. Representa os intereses comerciais dos seus membros e a industria de consultoría e enxeñaría no Reino Unido. É a asociación empresarial líder neste sector, cunhas 600 empresas.

ASTM: páxina da American Society for Testing and Materials con normas, publicacións e novas.

CORDIS: información sobre as iniciativas e as actividades da Unión Europea no campo I+D.

Fearnley Offshore: empresa internacional de asesoría, consultoría e correduría no sector global de servizos de petróleo.

IEEE. Institute of Electrical and Electronics Engineers: asociación mundial de ingenieros creada en 1884 dedicada a la estandarización y el desarrollo en áreas técnicas. É a maior asociación internacional sen ánimo de lucro formada por profesionais das novas tecnoloxías.

Instituto de la Ingeniería de España: Federación de Asociacións de Enxeñeiros, que agrupa as distintas ramas da Enxeñaría española.

International Maritime Organization (IMO): organismo especializado das Nacións Unidas responsable da seguridade e protección da navegación e de previr a contaminación do mar polos buques.

Marina Mercante: páxina da Marina Mercante con información sobre seguridade marítima e contaminación, normativa, radiocomunicacións, etc.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Organización Hidrográfica Internacional (OHI / IHO): organización intergobernamental consultiva e técnica de hidrografía.

Pesca de Galicia: plataforma tecnolóxica da pesca.

Portos de Galicia: páxina web do ente público empresarial que administra os portos dependentes da Xunta de Galicia

Puertos del Estado: xestiona todo tipo de información asociada ao transporte de mercadorías por mar, tren, estrada e avión. Ofrece datos estatísticos e información meteorolóxica.

RILEM. International Union of Laboratories and Experts in Construction Materials, Systems and Structures: páxina da Unión Internacional de Laboratorios e Expertos en Materiais de Construción, Sistemas e Estruturas.

RINA. The Royal Institution of Naval Architects: páxina do organismo con información sobre eventos, publicacións, etc.

Salvamento Marítimo: sitio web da Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima, encargada dos servizos de procura, rescate, salvamento marítimo e loita contra a contaminación do Estado nas augas españolas.

SNAME: The Society of Naval Architects and Marine Engineers: comunidade internacional para profesionais marítimos con publicacións, novas, etc.

UNINAVE: Unión Española de Constructores Navales

Normas

AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación: desde a súa web pódese acceder a a novas sobre normalización e calidade, ao catálogo de normas UNE (consultables desde a base de datos NorWeb). Tamén ten unha sección con ligazóns aos principais organismos internacionais de normalización: ISO, IEC e ITU, e a axencias nacionais de normalización de diferentes países europeos e dos Estados Unidos.

ANSI: American National Standard Institute: referencias de normas elaboradas por esta institución membro da Organización Internacional para la Estandarización (ISO) e da Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). A organización tamén coordina estándares do país estadounidense con estándares internacionais, de tal modo que os produtos deste país poidan usarse en todo o mundo.

CEN: Comité Europeo de Normalización: normas deste organismo rexional de normalización.

Comité Europeo de Normalización Electrónica (CENELEC): organización internacional sen ánimo de lucro, que forma a European Standards Organizations (ESOs) xunto co CEN (Comité Europeo de Normalización) e o ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Espacenet: páxina da European Patent Office (EPO), que ofrece acceso libre a máis de 70 millóns de documentos de patentes de todo o mundo con información sobre inventos e desenvolvementos tecnolóxicos desde 1836 ata hoxe.

Germanischer Lloyd (GL) Rules & Guidelines: regras de clasificación de buques.

IEEE Standards Association (IEEE-SA): normas acordadas polo Institute of Electrical and Electronics Engineers.

IHS Standards Store: acceso a un amplo índice de normativa internacional, nacional e de organismos especializados de alcance internacional (ISO, ANSI, AIAA, API, ASMR, DIN, ETSI.).

Instituto Catalán de Tecnología (ICT). Normativa: servizo de información permanente e actualizada de novas normas e de normas anuladas, publicadas por organismos internacionais e axencias de normalización de países da Unión Europea, España e Estados Unidos. Inclúe normativa de distintos ámbitos temáticos. Tamén facilita o acceso a bases de datos de normas e a resolución de consultas concretas sobre aquelas.

ISO: International Organization for Standardization: catálogo de normas ISO.

MARPOL 73/78: edición refundida de 2002 do Convenio internacional para previr a contaminación polos buques, 1973, modificado polo Protocolo de 1978. Para ver edicións máis recentes consulta o catálogo da Biblioteca.

Nato Standards: NATO Standardization Office (NSO) da acceso libre a normas e recomendacións elaboradas por este organismo: STANAG, STANREC, AACP, AAP, AASTP, AECTP, AEDP, AEP, AJP, AOP, AQAP, ARMP, ATP, ADatP ..., en inglés e francés.

Normas NIDE: acceso ao texto completo da Normativa sobre Instalaciones Deportivas y para el Esparcimiento (NIDE) , elaborada polo Consejo Superior de Deportes. O seu obxectivo é definir as condicións reglamentarias, de planificación e de deseño que deben considerarse no proxecto e construción de instalaciones deportivas.

ROM: recomendaciones de obras marítimas: normas e recomendacións de enxeñaría marítima e portuaria.

SCTW (Standards of Training, Certification & Watchkeeping): regula as ensinanzas naúticas para todo o mundo.

SOLAS: edición refundida de 2002 do Convenio internacional para a seguridade da vida humana no mar de 1974, e o seu Protocolo de 1988. Para ver edicións máis recentes consulta o catálogo da Biblioteca.

USPTO Patent Database: base de datos de patentes a texto completo desde 1976, da United States Patent and Trademark Office (USPTO) dos EEUU.

Portais temáticos

Barcos y yates: directorio de empresas de barcos e naútica.

EELS: Engineering Electronic Library: recursos clasificados sobre enxañería e tecnoloxía, recompilados  por bibliotecas universitarias suecas de tecnoloxía. Pódense buscar por título, URL, descrición,materia e clasificación

Gulf Publishing Company: publicacións internacionais e eventos de negocios adicados ao sector da enerxía.

Ingenta. Engineering &Technology: permite a consulta de publicacións electrónicas: sumarios de revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.

Maritime Global Net: web deseñada por unha empresa experta no servizo de información sobre tráfico marítimo. Dispón de novas, eventos, e dunha listaxe de empresas sobre o sector.

SeaDataNet: infraestrutura paneuropea para a xestión de datos mariños e oceanográficos.

Open Sea Chart: directorio de cartas de navegación libres.

SkyVector: visualizador de cartografía aeronáutica.

Revistas-e

DOAJ: Technology and Engineering

Dyna: ingeniería e industria: portal da revista Dyna con novas e foros de enxeñaría, e-boletíns, recursos e traballos monográficos, etc.

E-Revistas: Ingeniería y Tecnología

Sociedades de clasificación

(sociedades organizadas que elaboran certificacións sobre o bo estado do buque. Cada sociedade detalla unha listaxe exhaustiva de requisitos que deben cumprirse no deseño, construción e mantemento dos buques para garantir a súa navegabilidade)

ABS: The American Bureau of Shipping

Bureau Veritas

Classnk

Det Norske Veritas

Germanischer Lloyd

IACS: International Association of Classification Societies: portal da Asociación Internacional de Sociedades de Clasificación. Web de referencia nos aspectos de deseño, construción e mantemento de buques.

KRS :Korean Register of Shipping-KR

Lloyds Register

Polish Register of Shipping

RINA: The Royal Institution of Naval Architects

VERISTAR