Gravestone of Kurt and Adele Gödel in the Princeton, N.J., cemetery

Bases de datos gratuítas

Bibliotècnica: a biblioteca dixital da UPC: recursos web de interese politécnico. Permite buscas por materia, título, URL, etc. inclúe unha breve descrición da páxina analizada. Elaborada polo Servizo de Biblioteca da UPC.

CiteSeerX: literatura dixital científica e motor de busca de enxeñaría, especializada no campo da computación.

The Collection of Computer Science Bibliographies: colección de bibliografías de literatura científica de informática. As referencias, na súa maioría de artigos de revistas, ponencias e informes técnicos, preséntanse en formato Bib TeX e moitas conteñen URLs da versión en liña.

Computer Science Bibliography: ofrece información bibliográfica das principais conferencias e revistas en computación. Pertence ao Digital Bibliography and Library Project (DBLP).

Depósito Traballos Fin de Carreira (UPC): proxectos e traballos de fin de carreira, teses e memorias de licenciatura das distintas escolas e facultades da UPC.

DBLP (Digital Bibliography & Library Project): base de datos que indiza as publicacións máis importantes relacionadas coas Ciencias da Computación

ETDEWEB: documentos a texto completo sobre enerxía, combustibles fósiles, ciencias ambientais, residuos, etc. O seu uso é gratuíto, permite rexistrarse.

Semantic Scholar : proxecto desenvolvido polo Instituto Allen para a Intelixencia Artificial. Foi lanzado en novembro de 2015.

Blogs

Anieto2k: blog sobre desenvolvemento web, Wordpress, e máis.

Foros del web: comunidade enorme de desenvolvemento web, aquí pode resolverse casi calquera dúbida sobre o tema.

Security by default: blog sobre seguridade informática que abarca temas como phishing, criptografía, seguridade web e seguridade física, con estudos e desenvolvementos propios de servizos e ferramentas.

Coding horror: blog en inglés sobre programación en xeral.

Congresos

ACM calendar of events: lista conferencias e eventos da Association for Computing Machinery e doutras organizacións.

AMS meetings and conferences: clasifica os encontros da asociación por ámbito (internacional, nacional e rexional). Inclúe o AMS Mathematics Calendar.

CORE (Computing Research and Education) Conference Rankings: Clasifica as conferencias nas categorías A*.A, B e C.

DISEVEN: base de datos elaborada polo Centro Informático Científico de Andalucía (CICA) de información de eventos de interese académico e científico: congresos, xornadas, seminarios, conferencias, ponencias, cursos, charlas, simposiums, etc.

IEEE Computer Society conferences

IEEE conferences: base de datos das máis de 1.600 conferencias e encontros anuais patrocinados polo instituto.

Netlib conferences database

E-prints

e-Print arXiv: inclúe título, autor, resumo, palabras clave e a publicación en que se editará, nalgúns casos tamén inclúe a filiación do autor e o seu enderezo electrónico. Páxina de Los Álamos National Laboratory.

Enciclopedias, dicionarios

Dicionario Informático: glosario de termos relacionados coas ciencias da computación.

Foldoc: free on-line dictionary of Computing: dicionario de informática que inclúe definicións de acrónimos, xerga, linguaxes de programación, etc.

Institucións, organismos, asociacións

American Mathematical Society (AMS): asociación de matemáticos dedicada á promoción da investigación e educación matemática, a través das súas publicacións, conferencias e outros programas.

ALI: Asociación de Titulados Universitarios Oficiales en Informática

ATI: Asociación de Técnicos en Informática

CESGA: Centro de Supercomputación de Galicia: centro de cálculo de altas prestacións radicado en Galicia que proporciona servizos de cálculo e comunicacións comunidade científica galega, ao sistema académico universitario, ao CSIC e a calquera empresa ou institución que o solicite.

Colexio Profesional de Enxeñaría en Informática de Galicia (CPEIG)

Colexio Profesional de Enxeñaría Técnica en Informática de Galicia (CPETIG)

CCII: Consejo General de Colegios Profesionales de Ingeniería en Informática

CORDIS: información sobre as iniciativas e as actividades da Unión Europea no campo I+D.

IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers: asociación mundial de enxeñeiros creada en 1884 dedicada á estandarización e o desenvolvemento en áreas técnicas. É a maior asociación internacional sen ánimo de lucro formada por profesionais das novas tecnoloxías.

Massachusetts Institute of Technology (MIT)

Oficina de Software Libre da UDC

SITIC: Sindicatos de Ingenieros Técnicos e Ingenieros en Informática

Normas

3GPP: The 3rd Generation Partnership Project: proxecto de colaboración realizado por distintos organismos normativos do campo das telecomunicacións cuxo obxectivo é elaborar especificacións e informes técnicos relacionados coa terceira xeración de sistemas móbiles. Da acceso ao texto completo das especificacións e ofrece información de interese relacionada co 3G.

ANSI: American National Standard Institute: referencias de normas elaboradas por esta institución membro da Organización Internacional para la Estandarización (ISO) e da Comisión Electrotécnica Internacional (International Electrotechnical Commission, IEC). A organización tamén coordina estándares do país estadounidense con estándares internacionais, de tal modo que os produtos deste país poidan usarse en todo o mundo.

ASTM Standards: web da American Society for Testing and Materials onde poderá consultar o catálogo de normas elaboradas por esta entidade.

CEN: Comité Europeo de Normalización: normas deste organismo rexional de normalización.

Comité Europeo de Normalización Electrónica (CENELEC): organización internacional sen ánimo de lucro, que forma a European Standards Organizations (ESOs) xunto co CEN (Comité Europeo de Normalización) e o ETSI (European Telecommunications Standards Institute).

Espacenet: páxina da European Patent Office (EPO), que ofrece acceso libre a máis de 70 millóns de documentos de patentes de todo o mundo con información sobre inventos e desenvolvementos tecnolóxicos desde 1836 ata hoxe.

European Telecommunications Standards Institute (ETSI): o Instituto Europeo de Normas de Telecomunicación é o organismo europeo de normalización sobre telecomunicacións. Na súa páxina pódese consultar o catálogo de normas e permite a descarga dunha norma despois de rexistrarse. Tamén facilita ligazóns de interese no campo das telecomunicacións. As normas elaboradas por ETSI teñen que ser adoptadas sen ningunha modificación polos organismos nacionais europeos. Por tanto estas son incorporadas sistemáticamente ao catálogo de AENOR acadando a categoría de normas nacionais.

IEEE Standards Association (IEEE-SA): normas acordadas polo Institute of Electrical and Electronics Engineers.

IHS Standards Store: acceso a un amplo índice de normativa internacional, nacional e de organismos especializados de alcance internacional (ISO, ANSI, AIAA, API, ASMR, DIN, ETSI.).

ISO: International Organization for Standardization: catálogo de normas ISO.

ITU-R: acceso libre ás recomendacións do sector de Radiocomunicación da Unión Internacional de Telecomunicacións. Permite a consulta e descarga do texto completo en distintos formatos e idiomas, entre outros o español.

JEDEC: global standards for the microelectronics industry: Joint Electron Device Engineering Council elabora normas para satisfacer as diversas necesidades técnicas e de desenvolvemento da industria microelectrónica, garantizar a interoperabilidade dos produtos e diminuír o tempo de saída ao mercado e os seus custes. JEDEC está acreditado por ANSI e mantén relacións con numerosos organismos de normalización de todo o mundo. Na súa web dá acceso libre a numerosas publicacións e tamén ás normas técnicas (JESD, JS, JSTD, EIA...) despois de rexistrarse.

USPTO Patent Database: base de datos de patentes a texto completo desde 1976, da United States Patent and Trademark Office (USPTO) dos EEUU.

Portais temáticos

Recursos de busca (Biblioteca da Facultade de Informática da UDC): páxina elaborada pola Biblioteca da Facultade de Informática da UDC con bases de datos, revistas electrónicas, recursos web e guías por materias, especializados en Enxeñaría Informática.

ACM Digital Library: é a colección máis ampla de artigos a texto completo e rexistros bibliográficos existente na actualidade nos campos da informática e das tecnoloxías da información. A base de datos inclúe a colección completa das publicacións da ACM, incluíndo revistas, actas de congresos, revistas, boletíns e títulos multimedia.

Athenus.com: buscador de recursos sobre enxeñaría, con repertorio temático dividido por tipos de enxeñarías. O número de recursos compilados é moi alto.

Bitbucket: repositorio de programas e códigos fonte.

Directorio de aplicaciones libres: páxina realizada pola Oficina de Software Libre da Universidad de Zaragoza con aplicacións libres para todos os sistemas operativos.

EELS: Engineering Electronic Library: recursos clasificados sobre enxeñería e tecnoloxía, recompilados por bibliotecas universitarias suecas de tecnoloxía. Pódense buscar por título, URL, descrición, materia e clasificación.

Github: serve tanto para subir os teus propios programas e códigos fonte como para revisar os dos demais.

Google Code: páxina de Google para desenvolvedores de software con recursos, programas, librarías, APIs, etc.

Ingenta. Engineering &Technology: permite a consulta de publicacións electrónicas: sumarios de revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.

Noticias 3D: publicación electrónica dedicada aos temas de hardware: novas, artigos, tutoriais, foros, opinións e recursos en liña.

OWASP: proxecto aberto no que regularmente publican listaxes cos problemas de seguridade informáticos máis comúns hoxe en día, así como tamén exemplos destes e información sobre como evitalos.

Reddit: agregador de novas e contido no que cada persoa pode publicar o que queira e o resto de usuarios puntúan a dita publicación en función da importancia que eles cren que ten. Deste modo as novas máis relevantes están na parte superior da web mentres que as menos importantes "afúndense". Artigos/debates/vídeos/novas moi interesantes sobre temas de actualidad relacionados coa informática.

Stack Overflow: foro para resolver dúbidas de programación de maneira global.

La web del programador: comunidade de programadores. Portal deseñado para que tanto programadores aficionados como profesionais poidan dispoñer dunha ferramenta completa e actualizada, coa fin de compartir coñecementos, resolver dúbidas ou publicar as súas propias creacións.

Revistas-e

Datamation (open source)

DOAJ: Technology and Engineering

Dyna: ingeniería e industria: portal da revista Dyna con novas e foros de enxeñaría, e-boletíns, recursos e traballos monográficos, etc.

E-Revistas: Ingeniería y Tecnología

PeerJ Computer Science: revista de acceso aberto sobre informática, que forma parte do sitio de open peer-revier PeerJ