Florence Nightingale

Bases de datos gratuítas

Cuiden: referencias bibliograficas e ligazóns a outras bases de datos de enfermaría e ciencias afíns. Elaborada pola Fundación Index.

Cuidatge: referencias bibliograficas de artigos de publicacións periódicas sobre enfermaría que se reciben na Biblioteca da Universidade Rovira i Virgili.

Enfispo: artigos dunha selección de revistas en español que se reciben na Biblioteca da Escola de Enfermaría, Fisioterapia e Podoloxía da Universidade Complutense de Madrid.

Epistemonikos: distintos tipos de artigos, usando a metodoloxía da "medicina baseada na evidencia", para guiar a unha información máis fiable.

Ibecs: índice bibliográfico español de ciencias da saúde. Inclúe contidos de publicacións periódicas de diferentes campos de ciencias da saúde, como medicina (saúde pública, epidemioloxía e administración sanitaria), farmacia, veterinaria, odontoloxía e enfermaría.

JBI COnNECT+: (Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics - Red clinica de evidencia online sobre cuidados) é unha plataforma informática elaborada polo Instituto Joana Briggs, que proporciona aos usuarios unha serie de recursos e ferramentas para buscar, valorar críticamente e resumir a evidencia dispoñible, integrala, utilizala na práctica clínica e avaliar o impacto da súa utilización. JBI ConNECT + está deseñado para facilitar aos servizos de saúde, aos seus profesionais e aos usuarios habilidades e recursos que melloren os coidados.

Lilacs: base de datos pertencente á rede da Biblioteca Virtual en Salud, contén literatura latinoamericana de ciencias da saúde. Artigos, teses, libros, congresos, informes técnicos, gobernamentais, etc.

Medes: referencias bibliograficas de artigos de revistas españolas de medicina e farmacia. Pódense crear alertas bibliográficas.

PubMed: proxecto desenvolvido polo National Center for Biotechnology Information (NCBI) da National Library Of Medicine (NLM). Permite o acceso a bases de datos bibliográficas compiladas pola NLM: MEDLINE, PreMEDLINE. Ver tamén Europe PubMed Central.

Trip: é unha ferramenta para usar e atopar  probas clínicas.

Cátalogos

Biblioteca Nacional de Ciencias de la Salud (Instituto de Salud Carlos III)

Locator plus (National Library of Medicine): un dos catálogos en liña gratuítos da NLM

NLM Catalog (National Library of Medicine of USA)

WHOLIS (World Health Organization): base de datos bibliográfica que prové acceso á información bibliográfica, resumos ou texto completo.

Congresos, simposios

Congresos-medicos.com: portal que publica gratuítamente as reseñas de milleiros de congresos, simposios, cursos e outros eventos de interese sanitario.

JAMA Network Medical Meetings: listaxe de eventos vindeiros, incluíndo conferencias, seminarios, workshops e cursos sobre ciencias da saúde.

Global Events List de Elsevier

Enciclopedias, dicionarios

EMC (Encyclopédie medico-chirurgicale): enciclopedia de referencia para estudantes e profesionais das especialidades médicas e paramédicas.

MediLexicon: contén motores de busca, noticias e recursos (dicionarios, listaxe de abreviaturas) para médicos, paramédicos e farmaceuticos.

Vademecum de medicamentos, sustancias, principios activos, dopaxe, interaccións, equivalencias internacionais e laboratorios farmacéuticos de España

Visión Médica Virtual: ferramenta en liña para axudar ao estudo, comprensión e presentación da anatomía humana a través dun atlas en tres dimensións interactivo e de alto rigor científico. Vai dirixido a estudantes, docentes e a todos os profesionais da saúde.

Institucións, organismos, asociacións

American Association of Nurses Practitioners

American Nurses Association

Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España

Consejo Internacional de Enfermeras

Instituto de Salud Carlos III

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad

Servicio Galego de Saúde

Sociedad Española de Enfermería de Urgencias y Emergencias

Sociedad Española de Enfermería Geriátrica y Gerontológica

Sociedad Española de Enfermería Oncológica

Portais temáticos

Allnurses.com: rede social para enfermeiros e estudantes de enfermaría en tódolos niveis da profesión; facilita respostas a dúbidas, debates, artigos útiles, ofertas de traballo de enfermaría, información sobre titulacións, etc.

Ceapat (Centro de Referencia Estatal de Autonomía Persoal e Axudas Técnicas): organismo coa misión de contribuír a facer efectivos os dereitos das persoas con discapacidade e persoas maiores, a través da accesibilidade integral, os produtos e tecnoloxías de apoio e o deseño pensado para todas as persoas.

Disability.gov: sitio web do goberno federal da EE.UU. para obter información sobre programas de discapacidade e servizos a nivel nacional.

Enfermeria21: portal de información xeral enfermeira en castelán.

Fisterra.com: ferramenta de información médica; contén 553 guías clínicas, 318 algoritmos, 571 imaxes, unha base de datos de medicamentos e interaccións e axuda en consulta.

Guiasalud.es (Biblioteca de Guías de Práctica Clínica do Sistema Nacional de Saúde): organismo do Sistema Nacional de Saúde (SNS) no que participan as 17 Comunidades Autónomas, creado en 2002 e adoptado en 2003 polo Consello Interterritorial como instrumento para mellorar a calidade da atención sanitaria no SNS.

Revistas-e

BioMed Central: editor de 277 revistas de acceso aberto de ciencia, tecnoloxía e medicina. Inclúe títulos xerais xunto con revistas especializadas. Alberga a plataforma SpringerOpen.

British Medical Journals: contén artigos orixinais de investigación, revisións, artigos educativos, análises dos factores económicos, políticos, sociais e científicos que afectan á saúde.

Free Medical journals: máis de 3600 revistas de ciencias da saúde e bioloxía.

PubMed Central: proxecto desenvolvido polo Instituto Nacional de Saúde (NIH) da Biblioteca Nacional de Medicina (NLM) dos EE.UU. Arquivo a texto completo e gratuíto de revistas de ciencias biomédicas e da vida.

SciELO España: biblioteca virtual formada por unha colección de revistas científicas españolas de ciencias da saúde seleccionadas de acordo a uns criterios de calidade preestablecidos. O proxecto SciELO é o resultado da cooperación entre BIREME (Centro Latinoamericano e do Caribe de información en Ciencias da Saúde) e FAPESP (Fundação de Amparo à Pescuda do Estado de São Paulo). En España está a ser desenvolvido pola Biblioteca Nacional de Ciencias da Saúde, grazas ao acordo de colaboración establecido na OPS/OMS e o Instituto de Saúde Carlos III.

ScienceDirect