Roma - Piazza del Mercato a Napoli - Cerquozzi

Recurso destacado

Buscador de Economía e Empresa: plataforma educativa creada por un equipo de profesores da Facultade de Economía e Empresa da Universidade da Coruña que conta coa colaboración do equipo técnico da Biblioteca. Pretende facilitar aos nosos alumnos e a calquera usuario interesado a procura de información sobre Economía e Empresa.

Bases de datos gratuítas

AGRIS: información bibliográfica da literatura internacional sobre ciencias agrarias, silvicultura, gandaría, acuicultura, pesca, alimentación, nutrición. Recolle informes técnicos e científicos, teses, conferencias, publicacións oficiais, etc. Elaborada pola FAO. Ofrece acceso ao tesauro Agrovoc.

BADESPE: información económica sobre a actividade do sector público español, organizada por áreas temáticas e elaborada polo Instituto de Estudos Fiscais.

Banco de Datos ASEP/JDS: datos estatísticos, enquisas sobre temas sociolóxicos, informes sobre as sondaxes mensuais da opinión pública española e estudos e investigacións monográficas recollidos en varias coleccións.

Banco de España: páxina con estatísticas, publicacións a texto completo, normativa, etc.

Banco Mundial: datos do Banco Mundial.

Comisión Europea: bases de datos e indicadores económicos: datos oficiais publicados por Eurostat (Oficina Estatística da Unión Europea), en estreita colaboración cos institutos nacionais de estatística dos Estados membros da UE, mentres que os datos monetarios e financeiros son proporcionados principalmente polo Banco Central Europeo, en colaboración co Sistema Europeo de Bancos Centrais. No que se refire aos países non pertencentes á UE, as estatísticas son proporcionadas por organizacións internacionais tales como as Naciones Unidas, o Fondo Monetario Internacional e a OCDE (Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económico).

ESTACOM: base de datos do ICEX coa visión detallada das exportacións e importacións españolas desde xaneiro de 1993.

Eurostat: base de datos de estatísticas do Eurostat.

IGE: Instituto Galego de Estatística: acceso ao banco de datos estatístico de Galicia. Ofrece estatísticas económicas, demográficas, sociolaborais, etc.

INEbase: base de datos do INE que recolle estatísticas de poboación, consumo, datos do IPC, turismo, cultura, etc.

OECD Stat Extracts: acceso ás estatísticas gratuítas da OCDE.

ONU: páxina da ONU con documentos oficiais e bases de datos bibliográficas.

Organización Internacional del Trabajo (OIT): contén estatísticas e bases de datos: CISDOC (sobre seguridade e saúde no traballo); NORMLEX (sobre as normas internacionais do traballo); EPLex (sobre a lexislación de protección do emprego); Labordoc (da biblioteca da OIT); NATLEX (base que contén a lexislación nacional sobre traballo, seguridade social e dereitos humanos conexos).

UNdata: a División de Estatística das Nacións Unidas (UNDS) do Departamento de Asuntos Económicos e Sociais (DAES) puxo en marcha este servizo de datos para proporcionar libre acceso ás estatísticas mundiais.

World Development Indicators: o Banco Mundial e unha fonte de asistencia financeira e técnica para o desenvolvemento de países de todo o mundo. Formado por 185 institucións, permite atopar documentos oficiais da Banca Mundial.

Blogs

(bAg): blog de economía da ALdEa Global.

BlogEconomía: artigos de información económica.

El Blog Salmón: sobre economía e finanzas.

Business Insider: sobre finanzas e novas empresariais.

Economía en dos tardes: un blog sobre todo o que sempre quixeches saber de economía e nunca che explicaron, de Marta Soria e Rebeca Gimeno.

Economía y desarrollo de España y Galicia: blog de economía española dirixido a lectores interesados no desenvolvemento socioeconómico de España e Galicia. Presenta algunhas das conclusións principais dos estudos de investigación económica publicados polas asociacións de investigación económica Hispalink-Galicia e Asociación de Estudios Euro-Americanos de Desarrollo Económico (AEEADE/EAADS).

The Economist: blogs.

Euribor: blog sobre o Euribor e a economía.

Freakonomics: the hidden side of everything: blog de S. Levitt e S. Dubner en The New York Times.

Ganas de escribir: páxina web do economista Juan Torres López.

Greg Mankiw's Blog: random observations for students of Economics: blog deste economista estadounidense e profesor na Universidade de Harvard.

Hypotheses: plataforma de blogs de investigación en ciencias sociais e humanidades.

Mktfan: blog sobre mercadotecnia.

Nada es gratis: blog de economía en español do que son editores Javier Andrés (Universidade de Valencia), Samuel Bentolila (CEMFI), Antonio Cabrales (Universidade Carlos III), Luis Garicano (London School of Economics) e Tano Santos (Columbia Business School). Ademais, un amplo grupo de economistas de fala hispana colabora nel de forma regular.

Paul Krugman's Blog: blog do premio Nobel de economía de 2008, Paul Krugman, que trata de como a política é a única solución á crise económica. Hai unha versión en español do diario El País.

Pijus Economicus: blog do economista Alberto Garzón Espinosa.

Buscadores

EconBiz: motor de busca que inclúe importantes bases de datos internacionais para estudos de economía e empresa. Desenvolvido pola German Research Foundation (DFG) e a German National Library of Economics (ZBW).

Economic Search Engine: busca en máis de 23.000 sitios web especializados en economía. Mantido pola American Economic Association.

Catálogos

Catálogo da Biblioteca do Banco de España

Catálogo do Instituto de Contabilidade e Auditoría de Contas

Congresos

Inomics: buscador de congresos, encontros científicos,... relativos ao mundo da economía e a empresa.

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

The Concise Encyclopedia of Economics: recolle artigos da área, así como biografías de famosos economistas.

Economía48: dicionario de economía en castelán.

EuroVoc tesauro multilingüe e multidisciplinario coa terminoloxía dos ámbitos de actividade da Unión Europea, con especial fincapé nos labores parlamentarios.

ISOC Economía (IEDCYT): tesauro da base de datos ISOC de economía.

Institucións, organismos, asociacións

AECA: Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas: institución profesional española emisora de Principios e Normas de Contabilidade xeralmente aceptados e de pronunciamientos e estudos sobre boas prácticas en xestión empresarial.

AEDEMO: Asociación Española de Estudios de Mercado, Marketing y Opinión.

AEMARK: Asociación Española de Marketing Académico y Profesional.

Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)

Axencia Tributaria de Galicia (ATRIGA)

Alianza del Pacífico

Asociación Española de Historia Económica (AEHE)

Attac España: justicia económica global

Banco Central Europeo

Banco de España: Estatísticas, Informes e Publicacións como o boletín estatístico da economía española. Contén indicadores económicos, depósitos, información por sectores económicos, provincias e Comunidades Autónomas, contas financeiras, balanza de pagos, etc.

Banco Interamericano de Desarrollo (BID): centro de documentación sobre o mercado común centroamericano, comunidade andina, mercosur, rexión do Caribe, etc. Ofrece bibliografías temáticas sobre comercio electrónico e dolarización. Proporciona tamén información sobre bases de datos, publicacións,etc.

CAF. Banco de desarrollo de América Latina

Centre for Economic Policy Research (CEPR)

CES: Consejo Económico y Social de España

Colegio Oficial de Titulados Mercantiles y Empresariales de La Coruña

Colexio de Economistas da Coruña

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)

Comunidad Andina (CAN)

Consellería de Facenda

Consellería de Traballo e Benestar

Consello Galego de Colexios de Economistas

Dirección General de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional (Ministerio de Economía): numerosos datos macroeconómicos e informes económicos de moito interese.

Fondo Monetario Internacional (International Monetary Fund)

Fundación de Estudios de Economía Aplicada (FEDEA)

Instituto Galego de Promoción Económica (IGAPE): web do Instituto Galego de Promoción Económica.

Instituto de Análisis Económico: centro do CSIC, fomenta a investigación de alto nivel científico en economía.

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC)

Instituto Galego de Estatística (IGE): acceso ao banco de datos estatístico de Galicia. Ofrece estatísticas económicas, demográficas, sociolaborais, etc

Instituto Nacional de Estatística (INE)

MERCOSUR. Mercado Común do Sur

Ministerio de Economía y Competitividad

Ministerio de Empleo y Seguridad Social

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas

Ministerio de Industria, Energía y Turismo

The National Bureau of Economic Research (NBER)

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económmico (OECD)

Políticas e actividades da UE en enerxía

Registro Mercantil Central

Seguridad Social

Unión Europea

The World Bank Group

Portais temáticos

BiblioWiki da Biblioteca da Facultade de Económicas da UDC: recursos documentais de economía e empresa elaborado pola Biblioteca.

BIC Galicia: ten entre as súas funcións fomentar o espírito emprendedor, apoiar a creación de empresas, dotar os futuros empresarios dos coñecementos e habilidades necesarias para xestionar a súa empresa e apoiar a consolidación e innovación no tecido empresarial galego.

Biz/ed (business education brought to life)

BOE: consulta do Boletín Oficial del Estado.

Bolsa de Madrid: páxina web do principal mercado de valores de España.

Bolsas y mercados españoles (BME): portal que integra as diferentes empresas que dirixen e xestionan os mercados de valores e sistemas financeiros en España.

BOP: consulta do Boletín Oficial da Provincia da Coruña.

BORME: consulta do Boletín Oficial del Registro Mercantil.

CIA World Factbook: proporciona información sobre historia,  xente, goberno, economía, xeografía, comunicacións, transporte, asuntos militares, e custión transnacionais de 267 entidades do mundo.

Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo: páxina do principal órgano da Asamblea General de la ONU, cuxos obxectivos son maximizar as oportunidades comerciais, de inversión e desenvolvemento dos países en vías  deste, así como a asistencia nos seus esforzos para integrarse na economía mundial.

DOG: consulta do Diario Oficial de Galicia.

Economía visual: web creada polo profesor da Universidad de Cádiz Juan Cantero Fernández, na que o alumno pode seguir, en tempo real con audio explicativo, a explicación de calquera análise gráfica macro ou microeconómica.

EconPapers: portal de acceso a información especializada en economía, recollendo referencias de documentos impresos ou en formato electrónico, códigos económicos, recursos en Internet, etc. En inglés.

Enciclopedia y biblioteca virtual de las ciencias sociales, económicas y jurídicas: texto completo de dicionarios, libros, revistas, teses de doutoramento, cursos gratis, vídeos e presentacións multimedia sobre economía, dereito e outras ciencias sociais.

Eurostat: páxina web da Oficina de Estatística da EU, no portal EUROPA. Acceso á estatísticas rexionais, de economía e finanzas, transportes, industria e servizos... etc. da Unión Europea.

FINWeb Home Page: recursos web sobre economía e outras materias relacionadas.

Infobolsa: proveedor de servizos de información financeira global.

Ingenta. Economics & Business: permite a consulta de publicacións electrónicas: sumarios de revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.

Moody's: axencia de cualificación de risco.

Noticias Jurídicas: portal de actualidade xurídica española. Inclúe unha base de datos gratuíta a texto completo de xurisprudencia e lexislación.

RePEc (Research Papers in Economics): acceso a literatura especializada, papeis de traballo, prepublicacións, informes, teses de doutoramento...etc. sobre economía e empresa.

World Economic Forum: organización internacional independente creada co obxectivo de mellorar o desenvolvemento económico e social do mundo.

Revistas-e

Actualidad Económica

Alimarket online: información económica sectorial

AmbientalMENTEsustentable: publicación da área de ciencias sociais, con carácter interdisciplinar editada polos Grupos de Investigación “Política Educativa, Historia e Sociedade” da Universidade da Coruña, “Educação Ambiental, Comunicação e Arte” da Universidade Federal do Mato Grosso (Brasil) e o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), coa colaboración do Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.

Anuario económico de España: editado por La Caixa, contén un conxunto de datos estatísticos e indicadores socioeconómicos de cada un dos municipios españois de máis de 1000 habitantes existentes en España.

ARAL: información económica sectorial.

Boletín E Financiero - Escuela de Finanzas: permite subscribirse, e se se fai recíbense ao día dous correos electrónicos cos feitos relevantes e as notas de prensa das entidades seleccionadas no momento da subscrición.

Distribución y Consumo

Emprendedores: web desta revista con información de interese para novos emprendedores.

Estrategias de inversión

European Journal of Government and Economics

Investigación Económica: revista da Facultade de Economía da Universidade Nacional Autónoma de México

Marketing Science

Merca2.0: portal da revista Merca2.0 con información de mercadotecnia, publicidade e medios.

Revistas de información comercial española: conta coas seguintes revistas: Revista de Economía, Boletín Económico, Cuadernos Económicos, e Sector Exterior.

Apps para móbiles

Currency: aplicación que permite calcular os cambios entre divisas e actualiza o tipo de cambio automática e periódicamente. Dispoñible para iPhone, android y webOS.

Global Stock Markets: mostra información sobre os movementos das principais bolsas internacionais. Dispoñible para android.

A2ZEconomy: aplicación con indicadores económicos en tempo real. Dispoñible para web, iOS e Android.

The Economist Apps: para iPhone, iPad, Blackberry, Android, Kindle Fire, Windows 8 e Chrome.