A convicted thief stands on trial in a packed law court. Credit: The Wellcome Library

Bases de datos gratuítas

CENDOJ: acceso ás sentencias e outras resolucións do Tribunal Supremo, Audiencia Nacional, Tribunais Superiores de Xusticia e Audiencias Provinciais.

CIDOC: recursos de lexislación, xurisprudencia, información, etc. sobre consumo; referencias bibliográficas de monografías e artigos sobre este tema. Elaborada polo Centro de Información e Documentación do Consumo.

DOCEX: Base de lexislación estranxeira mantida polo Departamento de Documentación Xurídica do Centro de Estudios Políticos y Constitucionales que recolle unha selección de disposicións lexislativas, sobre Dereito público e privado, publicadas nos Boletíns Oficiais de países como Alemaña, Bélxica, Francia, Italia, Portugal e Reino Unido, cuxa finalidade é servir á comunidade investigadora e docente.

Hispagua: lexislación española relacionada coa auga a texto completo. Pódese buscar por comunidade autónoma, data da disposición, data de publicación, número da disposición, título, materia, diario oficial, etc.

Noticias Jurídicas: páxina que contén unha base de datos de lexislación española e outra de artígos doctrinais, ambas as dúas a texto completo.

WIPO Lex: base de datos electrónica que dá acceso á lexislación de propiedade intelectual (PI) dos membros da OMPI, a Organización Mundial do Comercio (OMC) e as Nacións Unidas (ONU). Ademais, contén información sobre tratados relacionados coa PI administrados por diversas organizacións multilaterais e rexionais e tratados bilaterais que inclúen disposicións de PI.

Blogs

El blog de Juan Sánchez-Calero Guilarte: Juan Sánchez-Calero é catedrático de dereito mercantil da Universidad Complutense. Este blog pretende servir como marco para a opinión e información sobre cuestións de actualidade e interese en relación coa actividade empresarial e a súa regulación, así como coas actividades que ao respecto se desenvolven na Facultade de Dereito.

Derecho constitucional: blog administrado por Javier García de Tiedra González.. Contén ligazóns a outros blogs sobre dereito romano, dereito civil, dereito penal, historia do dereito, dereito procesal, teoría do dereito, dereito administrativo e dereito mercantil.

Derecho en Red: blog con información sobre o dereito das novas tecnoloxías, con unha especial atención á propiedade intelectual e industrial, á protección de datos de carácter persoal e á responsabilidade dos prestadores de servizos da sociedade da información.

Derecho mercantil: blog de Jesús Alfaro, catedrático de dereito mercantil da Universidad Autónoma de Madrid. Información sobre materias de Dereito mercantil e opinións exclusivamente persoais sobre dereito. Inda que, ás veces, hai opinións e información sobre economía e desafogos políticos.

¿Hay derecho?: blog sobre a actualidade xurídica e política.

Hypotheses: plataforma de blogs de investigación en ciencias sociais e humanidades.

Iurismática Blog: blog de Iurismática, empresa de asesoramento xurídico de proxectos tecnolóxicos.

How to crack a nut: blog de Albert Sánchez Graells, profesor da Universidad Pontificia de Comillas, de reflexións en materia de dereito dos negocios.

Xavier Ribas: blog sobre aspectos xurídicos das tecnoloxías da información.

Catálogos

Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas Judiciales (CGPJ)

Catálogo del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales: acceso ao catálogo da biblioteca deste centro, dependente do Ministerio da Presidencia.

Catálogo del Instituto Nacional de Administraciones Públicas

CUJAS. Bibliothèque Interuniversitaire de droit et sciences économiques (Univ. París I-Sorbonne)

ECLAS (European Commission Libraries Catalogue): catálogo unificado da Rede de Bibliotecas da Comisión Europea. En francés e inglés.

Enciclopedias, dicionarios, tesauros

Diccionario Jurídico: dicionario integrado por termos da doctrina, lexislación e xurisprudencia.

Duhaime's Legal Dictionary: dicionario elaborado e mantido polo letrado Lloyd Duhaime.

Enciclopedia Jurídica

EuroVoc: tesauro multilingüe e multidisciplinario coa terminoloxía dos ámbitos de actividade da Unión Europea, con especial fincapé nos labores parlamentarios.

Glossary of Legal Terms: glosario de termos legais realizado polo New York State Unified Court System

Law.com Dictionary: ofrece definicións de termos e expresións legais.

The 'Lectric Law Library's Legal Lexicon -- Terms, Definitions & Explanations

Institucións, organismos, asociacións

Asociación de Fiscales de España: novas, comunicados, revista de prensa, ligazóns de interese, fiscalías españolas, Ministerio Fiscal en España e no mundo...

Boletín Oficial do Estado (BOE): permite a consulta de todos os BOEs desde 1960, e da Gazeta de 1661 a 1959. Acceso a outras bases de datos: Xurisprudencia constitucional, Avogacía do Estado, e Consello de Estado. Libros electrónicos, lexislación consolidada, consulta do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil (BORME), etc.

Consejo General de la Abogacía: información institucional, colexios de avogados e consellos autonómicos, exercicio profesional, información á cidadanía, e ligazóns.

Consejo General del Notariado: busca de notarios, localizador de protocolos, directorio europeo de notarios, novas, trámites...

Consellaría de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza

Diario Oficial de Galicia (DOG): consulta do DOG en liña, a edición dixital é oficial desde o 2 de maio de 2011.

International Court of Justice: acceso a informacións xerais, decisións, actualidade, publicacións (memorias, actas, anuarios, bibliografía), etc.

Instituto de Estudios Fiscales (IEF): centro especializado en investigación e formación ao servicio da Facenda Pública de España.

Ministerio de Justicia

Poder Judicial: dá acceso ao Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional e tribunais superiores de xustiza.

Real Academia de Jurisprudencia y Legislación: conta con acceso ao catálogo en liña da súa biblioteca, información sobre a súa biblioteca dixital, publicacións a texto completo (anais,, discursos e outros), novas, etc.

Registradores de España: información acerca dos rexistradores, ligazón de atención á cidadanía e acceso á oficina virtual.

Registro Mercantil Central: institución oficial de publicidade que permite o acceso á información mercantil suministrada polos rexistros mercantís provinciais desde o 1 de xaneiro de 1990, unha vez que os datos son ordeados e tratados de acordo co artigo 379 do vixente Regulamento do Registro Mercantil.

Tribunal Constitucional: ofrece información xeral sobre o T.C. e acceso ao texto completo da xurisprudencia constitucional desde 1999.

Tribunal de Xustiza da Unión Europea: ofrece información sobre a institución, os tribunais que a forman, xurisprudencia e documentación.

Webs públicas 060.es: acceso aos sitios web de todos os organismos e institucións que teñen carácter público. Asímismo, tamén ofrecen enlaces a institucións europeas e mundiais.

Portais temáticos

AdmiWeb: portal independente das administracións públicas.

Enciclopedia y biblioteca virtual de las ciencias sociales, económicas y jurídicas: texto completo de dicionarios, libros, revistas, teses de doutoramento, cursos gratis, vídeos e presentacións multimedia sobre economía, dereito e outras ciencias sociais.

EUR-Lex: Derecho de la Unión Europea: consulta do Diario Oficial da UE desde 1952.Contén un repertorio de lexislación comunitaria vixente, desde asuntos xerais, financeiros e institucionais, ata a Europa dos cidadáns, dereito de empresas, medio ambiente, política rexional, etc.

EUROPA: portal da Unión Europea, ofrece acceso as informacións de lexislación, xurisprudencia, prensa, etc. difundidas pola UE e as súas institucións.

HG Legal Resources: recursos e información legal e administrativa de máis de 200 países.

JurisWeb: Derecho español en Internet: contén información actualizada sobre boletíns oficiais, formularios xurídicos en liña, institucións, xurisprudencia, avogados, foros xurídicos, etc.

Law Library of Congress: portal creado pola Biblioteca do Congreso de USA, recolle unha gran colección de recursos xurídicos de todos os países. Ofrece información sobre lexislación internacional, organizada por países, por materias, etc.

Lex Mercatoria: información sobre Dereito mercantil internacional.

Lex Nova: portal xurídico con buscador de lexislación consolidada, novas, xurisprudencia, supostos prácticos...

Liberlex: publicacións sobre dereito, historia, filosofía e pensamento político; libros e revistas dixitais en acceso aberto.

Noticias Jurídicas: portal de actualidade xurídica española. Inclúe unha base de datos gratuíta a texto completo de xurisprudencia e lexislación.

Oficina de Publicacións Oficiais da UE: acceso aos Boletíns Oficiais da Unión Europea

Pórtico Legal: páxina de dereito español útil para xuristas, empresas e particulares.

Senado: acceso ao catálogo da Biblioteca do Senado, Arquivo do Senado e a diferentes bases de datos de lexislación e xurisprudencia, como CALEX, etc.

Todalaley.com: localizador de textos en Boletíns Oficiais.

The World Law Guide (Lexadin): acceso a máis de 4.000 ligazóns a webs xurídicas de máis de 40 países. Ofrece información sobre lexislación, organizacións, escolas e facultades de dereito, etc.

Revistas-e

Aletheia, Cuadernos Críticos del Derecho

AmbientalMENTEsustentable: publicación da área de ciencias sociais, con carácter interdisciplinar editada polos Grupos de Investigación “Política Educativa, Historia e Sociedade” da Universidade da Coruña, “Educação Ambiental, Comunicação e Arte” da Universidade Federal do Mato Grosso (Brasil) e o Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia (CEIDA), coa colaboración do Servizo de Publicacións da Universidade da Coruña.

Anuario da Facultade de Ciencias do Traballo da Universidade da Coruña

Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña

Boletín del Ministerio de Justicia

El Derecho

Videtur Quod, Anuario del Pensamiento Crítico