Albucasis blistering a patient in the hospital at Cordova.

Bases de datos gratuítas

African Index Medicus: Africa.

Australian Medical Index: Australia.

BEDCA: Base de Datos Española de Composición de Alimentos: base de datos do Ministerio de Ciencia e Innovación, que recolle valores de composición de alimentos obtidos de laboratorios, industria alimentaria e publicacións científicas ou calculados.

Bibliomap  - EPPI: centre database of health promotion research.

Documed: reportorio bibliográfico de resumos sobre documentación médica e aspectos relacionados, publicados en revistas biomédicas e de documentación médica de ámbito español. Elaborado polo Instituto de Estudos documentais e Históricos sobre a Ciencia, Univ. de Valencia-CSIC

DoPHER: base de datos centrada nas revisións sistemáticas e non sistemáticas da efectividade na promoción da saúde e na saúde pública.

Europe PMC: unha base de datos en liña que ofrece acceso gratuíto a unha ampla colección de literatura biomédica. Coñecida como UK PubMed ata 2013, foi orixinalmente creada como réplica (mirror site) de PMC. Na actualidade non é una replica exacta, xa que desenvolveu funcionalidades propias.

IBECS: índice bibliográfico español de CC. da Saúde. Inclúe  contidos de publicacións periódicas de diferentes campos deCC. da saúde, como medicina (saúde pública, emidioloxía e administración sanitaria), farmacia, veterinaria, odontoloxía e enfermaría.

JBI COnNECT +: (Clinical Online Network of Evidence for Care and Therapeutics – Red clínica de Evidencia on-line sobre Cuidados) é unha plataforma informática elaborada polo Instituto Joana Briggs, que proporciona aos usuarios unha serie de recursos e ferramentas para buscar, valorar críticamente e resumir a evidencia dispoñible; integrala, utilizala na práctica clínica e avaliar o impacto da súa utilización. JBI COnNECT + está deseñado para facilitar aos servizos de saúde, aos seus profesionais e aos usuarios habilidades e recursos que melloren os coidados.

IndMed: India.

LILACS: base de datos pertencente á rede da Biblioteca Virtual en Salud, contén literatura latinoamerciana de ciencias da saúde, artigos, teses, libros, congresos, informes técnicos gobernamentais, etc.

Medes (Medicina en Español): referencias bibliográficas de artigos de revistas españolas de medicina e farmacia. Podense crear alertas bibliográficas

Mediterraneo oriental: Index Medicus de la región del Mediterráneo oriental.

OpenTrials: base de datos e buscador de ensaios clínicos de ámbito global, proxecto da Open Knowledge Foundation liderado por Ben Goldacre -fundador da campaña All Trials para o rexistro e difusión de todas as probas clínicas- para mellorar a investigación e a transparencia neste eido.

POPLINE: selected publications and resources related to family planning and reproductive health

PubMed: proxecto desenvolvido polo National Center for Biotechnology Information (NCBI) da National Library Of Medicine (NLM). Permite o acceso a bases de datos bibliograficas compildas polo NLM, MEDLINE,  PreMEDLINE. Ver tamén Europe PubMed Central.

Social Care Online: database of information and research on all aspects of social care and social work

Saccharomyces Genome Database: información sobre o xenoma da Saccharomyces cervisae (levadura de cervexa). Elaborada polo US National Institue of Health, National Human Genome Research Institut e a Stanford University.

Semantic Scholar: proxecto desenvolvido polo Instituto Allen para a Intelexencia Artificial. Foi lanzado en noviembre de 2015.

Sumarios IME: base de datos bibliográfica do CSIC que recolle a literatura científica contida en 321 publicacións españolas de biomedicina (administración sanitaria, farmacia clínica, medicina experimental, microbioloxía, psiquiatría, saúde pública).

Buscadores

GoPubMed: buscador baseado en coñecementos para textos biomédicos, polo que as palabras chave da busca devolven uns resultados clasificados según o MeSH (tesauro que cubre termos biomédicos e relacionados coa saúde) e GeneOntology (vocabulario xerárquico sobre bioloxía molecular).
Retina medical search: con enfoque específico para médicos, realiza as buscas en fontes biomédicas.

Catálogos

LOCATOR PLUS / NLM

NLM Catalog (National Library of Medicine of USA)

WHOLIS (World Health Organization)

Congresos, simposios

Diario Médico: congresos, xornadas.

DISEVEN: buscador de congresos médicos, en español.

JAMA Network Medical Meetings

Global Events List de Elsevier

Enciclopedias, dicionarios

Attract: servizo de resposta rápida realizada por profesionais.

Encyclopédie médico-chirurgicale: índices por Internet (sen acceso ao texto completo) da Encyclopédie médico-chirurgicale. A dita enciclopedia edítase en diferentes tratados por especialidades; a Biblioteca de Oza está subscrita aos seguintes, que se poden consultar alí físicamente: aparato locomotor, xinecoloxía-obstetricia, kinesioloxía-medicina física, podoloxía e uroloxía.

Manual Merck

MediLexicon: contén entre outros recursos unha base de datos de abreviaturas farmacéuticas e médicas

Multilingual Glossary of technical and popular medical terms in nine European Languages

On-line Medical Dictionary: da Academic Medical Publishing & CancerWeb.

Vademecum: especialidades farmacéuticas e biolóxicas.

Guías clínicas

Guía Salud: biblioteca de guías de práctica clínica do sistema nacional de saúde.

CMA Infobase

Institute for Clinical Systems Improvement (ICSI)

National Guideline Clearinghouse: acceso a guías de práctica clínica, guías de referencia rápida para clínicos, folletos para consumidores e informes de evidencia.

New Zealand Guidelines Group (NZGG)

Scottish Intercollegiate Guidelines Network (SIGN)

Institucións, organismos, asociacións

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios

Association of the Scientific Medical Societies in Germany (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, AWMF) agrupa 168 sociedades científicas xermanas de tódalas especialidades da medicina.

Centro de información online de medicamentos de la AEMPS-CIMA

Comité Internacional da Cruz Vermella

Complejo Hospitalario Universitario A Coruña (CHUAC). Biblioteca

European Medicines Agency

Harvard Medical School Web

Instituto Nacional de Gestión Sanitaria: institución responsable da xestión da rede de servizos públicos de asistencia sanitaria.

Instituto da Salud Carlos III: permite o libre acceso a máis de 500 bibliotecas de centros de saúde das comunidades autónomas.

Médicos Sen Fronteiras (MSF)

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad: ofrece información sobre os centros sanitarios, o Consello Interterritorial, a Organización Nacional de Trasplantes, planificación sanitaria e ligazóns aos institutos dependentes.

National Institute for Care and Health Excellence (Reino Unido)

National Institutes of Health (EE.UU.): Institutos Nacionais da Saúde de Estados Unidos e centros de investigación dos servizos de saúde pública.

Portalfarma: Web de referencia en Internet para os farmacéuticos e os usuarios interesados posta a disposición polos Colexios Oficiais de Farmacéuticos, os Consellos Autonómicos e o Consello Xeral de Colexios Oficiais de Farmacéuticos.

Organización Mundial de la Salud (WHO/OMS)

SERGAS: Servizo Galego de Saúde

Sociedad Española de Cardiología

Sociedad Española de Farmacología

U.S. Food and Drug Administration

Medicina baseada na evidencia

Australian National Health and Medical Research Council: clinical practice guidelines.

Canadian Medical Association - Infobase: clinical practice guidelines.

Evidence Search (UK)

National Guideline Clearinghouse (EE.UU.)

NICE: clinical  guidelines.

Portais temáticos

Aula Virtual de Genética: aula virtual do Departamento de Genética da Universidad Complutense de Madrid con prácticas, problemas e máis.

Biblioteca Virtual en Salud (BVS): rede de xestión da información, do intercambio de coñecemento e da evidencia científica en saúde, que se establece mediante a cooperación entre institucións e profesionais na produción, a intermediación e o uso das fontes de información científica en saúde, no acceso aberto e universal na Web. Da acceso a fontes de información bibliográfica (bases de datos xerais e especializadas, portal de evidencias, organismos internacionais, ...), directorios, novas, etc.

Cancer.gov: páxina do Instituto Nacional do Cáncer dos Institutos Nacionais da Saúde dos EEUU, contén información sobre recursos dispoñibles para a prevención, detección e tratamento do cáncer, en inglés e en español.

Cardioatrio: portal para profesionais da cardioloxía

CEAPAT: Centro de Referencia Estatal de Autonomía Personal y Ayudas Técnicas. Contén información en materia de accesibilidade, deseño universal e produtos de apoio.

Diario Médico.

Factor de Impacto Potencial de las Revistas Médicas Españolas: proxecto do Instituto de Historia y Documentación López Piñeiro (Univ. Valencia e CSIC)

Fisterra.com: portal de medicina enfocado a profesionais de Atención Primaria. Contén recursos na rede, bases de datos por especialidades, directorios, guías de uso, etc. Recolle moitas revistas, algunhas das cales son a texto completo.

Healthlinks: recurso online tanto para cidadáns como para profesionais sanitarios de todo o mundo. Proporciona enlaces a servizos e produtos sanitarios, medicina alternativa, hospitais, saúde mental, educación, emprego, etc.

The Heart: información sobre os últimos servizos e noticias de cardioloxía. De acceso libre, aínda que é necesario rexistrarse. En inglés.

Human Genome Project: páxina do Department of Energy do National Institute of Health (EE.UU.). Permite a consulta de publicacións, congresos, aspectos legais, secuencias de ADN, etc. Pódese realizar a busca por índice temático e alfabético. En inglés.

Ingenta. Medicine: permite a consulta de publicacións electrónicas : sumarios de revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.

Ingenta. Nursing: consulta de publicacións electrónicas: sumarios de revistas, informes técnicos, pre-prints, patentes, etc.

MedExplorer: información sobre medicina e saúde; directorio médico desde 1995.

Médiathèque scientifique de l'Institut Pasteur.

Medscape: considerado como unha das mellores webs médicas do mundo. Ofrece unha gama ampla de servizos para profesionais da medicina. Destacan os resumos de conferencias de todo o mundo e a actualización de temas médicos. En inglés.

NARIC: National Rehabilitation Information Center: portal da Biblioteca do NIDRR (National Institute on Disability and Rehabilitation Research). Contén artigos, informes, plans de estudo e outras publicacións e produtos dos proxectos de investigación sobre unha ampla gama de temas incluíndo tecnoloxía, saúde e función, vida independente, e a creación de capacidades.

NCBI. National Center for Biotechnology Information da National Library of Medicine (EE.UU.): alberga un conxunto de bases de datos relevantes para a biotecnoloxía e a biomedicina. As principais bases de datos son GenBank para secuencias de ADN e PubMed, con información bibliográfica de literatura biomédica.

Observatorio de desigualdades en la salud: portal científico de acceso libre e gratuito desenvolvido polo Programa Transversal de Desigualdades na Saúde e o Centro de Investigación Biomédica en rede de Epidemioloxía e Saúde Pública (CIBERESP). Dirixido ao ámbito académico e científico e a sociedade en xeral. Creado en 2008, a súa actividade baséase nol intercambio de información sobre desigualdades na saúde na rede.

Saúde em Movimento: portal de saúde de América Latina, con amplo contido para profesionais da saúde. Acceso á revistas a texto completo, lexislación internacional relativa á saúde e á educación física, ligazóns de interese...

Revistas-e

BioMed Central

British Medical Journals

DOAJ (Directory of Open Access Journals)

Dulcinea: dereitos de copyright e condicións de auto-arquivo de revistas científicas españolas.

Frontiers Journals: revistas de acceso aberto e con revisión por pares de ciencia, tecnoloxía e medicina.

FreemedicalJournals.com

HighWire Press

Latindex: sistema rexional de información en líña para revistas científicas de América Latina, o Caribe, España e Portugal.

PeerJ

PubMed Central

Revista Medicina y Cine = Journal of Medicine and Movies

Scielo