Pigmalión y Galatea
 Guía temática-Fiador

Selección de recursos de pago e gratuítos sobre artes e humanidades. Inclúense:

Bases de datos suscritas pola UDC
Bases de datos gratuítas
Bibliotecas virtuais
Enciclopedias, dicionarios, tesauros
Humanidades dixitais
Institucións, organismos, asociacións
Libros académicos en acceso aberto
Portais temáticos
Repositorios de documentos en acceso aberto
Revistas electrónicas
Revistas en acceso aberto