Wiley Online Library

Acceso

Información:

  • Materia: multidisciplinar
  • Contido: 298 ebooks de Wiley adquiridos utilizando o modelo baseado na evidencia (títulos que máis se utilizaron a partir dos datos de consulta e uso da colección).
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas, é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía