Direction of Trade Statistics (IMF eLibrary Data)

 Acceso

Información:

  • Materia: economía e empresa
  • Contido: o Fondo Monetario Internacional publica unha serie de datos temporais dos seus préstamos, os tipos de cambio e outros indicadores económicos e financeiros. Inclúe:
    • Balance of Payments Statistics (BOPS)
    • Direction of Trade Statistics (DOTS).
  • Idioma: inglés

Axuda:

Guía