CSIC

Acceso

Información:

 • Materia: multidisciplinar
 • Contido: produción científica publicada en España desde os anos 70, recolle fundamentalmente artigos de revistas científicas. De forma selectiva inclúe actas de congresos, series, compilacións, informes e monografías. Está integrada polas seguintes bases de datos:
  • ISOC (ciencias sociais e humanidades)
  • IME (medicina)
  • ICYT (ciencia e técnica)
  • DATRI (transferencia de resultados de investigación)
  • CIRBIC (catálogo dos fondos existentes nas bibliotecas do CSIC: CIRBICL, monografías; CIRBICR, revistas).
 • Idioma: español
 • Termos de uso: a Biblioteca da UDC dispón dun número ilimitado de licenzas desta base de datos; é dicir, non hai un límite de usuarios concorrentes

Axuda:

Guía