Recursos de información

200 por 300

Coleccións dixitais da Biblioteca

Bases de datos: listaxe de bases de datos subscritas pola UDC.

Revistas electrónicas: totalidade de revistas-e contratadas pola UDC.

Libros electrónicos: inclúe obras de referencia (dicionarios, enciclopedias, etc.) e coleccións temáticas e multidisciplinares.

RUC: repositorio institucional da UDC

Clasificación por materias: recursos electrónicos contratados pola UDC, agrupados por materias.

Outros recursos electrónicos

Recursos xerais: recursos gratuítos como mapas, bibliotecas virtuais, boletins oficiais, congresos científicos, directorios de bibliotecas, dicionarios, tradutores, normas, patentes, prensa, teses de doutoramento, etc.

Recursos por materias: recursos de apoio á aprendizaxe e de apoio á investigación, materiais gratuítos de interese para todas as disciplinas e para materias concretas, dirixidos ao estudantado e ao persoal docente e investigador.

Guías temáticas (Fiador): agrupacións por materia, tema ou ámbito de todo tipo de recursos, desde bases de datos de pago ata materiais en acceso aberto.

Recursos en acceso aberto

Open Access: movemento que empezou co acceso ao código fonte das ferramentas informáticas e que ten crecido ata chegar a todos os espazos do coñecemento: texto, imaxes, ciencia, revisión por pares, orzamento. Hoxe en día temos xa portais de Cultura aberta