Safari Books Online

Novo recurso

Acceso

Información:

  • Materia: informática
  • Contido: plataforma de libros electrónicos a texto completo do ámbito da informática, telecomunicacións e ciencias afíns. Inclúe100 títulos seleccionados mensualmente entre o contido total da base de datos.
  • Idioma: inglés
  • Termos de uso: ten un límite de dous usuarios simultáneos

Axuda:

Guía