Safari Technical Books

Recurso en proba

Acceso ao recurso

A partir de hoxe activáse un período de proba a Safari Technical Books, plataforma de libros electrónicos a texto completo do ámbito da informática, telecomunicacións, enxeñarías, matemáticas e ciencias afíns, publicados por importantes editoriais deste sector.
Período de proba: ata o 9 de marzo de 2017