Nova Instrución sobre filiación institucional para os autores da UDC

Esta norma ten como obxectivo garantir o uso correcto e consistente da filiación institucional da Universidade da Coruña nos resultados da investigación. Esto facilitará o seguimento da produción científica da UDC e a visibilidade dos autores nas bases de datos de publicacións, repositorios, buscadores na rede, etc. A correcta identificación das publicacións da UDC, ademais de asegurar prestixio académico para a Universidade, garantiza tanto a recuperación das publicacións e das citas por elas recibidas como a adecuada obtención de indicadoresrelativos á actividade científica da Universidade. 

Ligazón ao texto da Instrución para os autores da Universidade da Coruña (UDC) sobre a filiación institucional de publicacións científicas


Universidade da Coruña
Rúa da Maestranza, 9
15001 A Coruña
+34 981 167 000