Dispoñibles os diplomas dos cursos de novembro 2017

Xa están dispoñibles para a súa recollida os diplomas dos cursos:

  • Bases de Datos. Microsoft Access.
  • Follas de cálculo en Excel. Nivel intermedio.
  • Elaboración de memorias(TFG/TFM/Teses) e documentación avanzada con Microsoft/Libre Office.
  • Programación en Visual Studio .NET: Visual BASIC e C#.

Poden pasarse pola oficina no horario indicado.