CURSOS NOVEMBRO 2017

 CURSOS NOVEMBRO 2017

Novos cursos dispoñibles para novembro de 2017

 

-Bases de Datos. Microsoft Access.

-Folla de cálculo en Excel. Nivel intermedio.

-Elaboración de memorias(TFG/TFM/Teses). Microsoft/Libre Office.

-Programación en Visual Studio .NET: Visual BASIC y C#.

Fechas, programas e máis información na sección de cursos.

A preinscripción xa está aberta.