Premio da Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos

Premio á innovación Navantia para traballos fin de mestrado

A Cátedra Cosme Álvarez de los Ríos convoca un premio para traballos fin de mestrado da rama de coñecemento de enxeñaría nos ámbitos naval e industrial da Universidade da Coruña

Bases da convocatoria

Data de publicación: 16 de abril