Convocatoria de mobilidade Sicue 2017/2018

Listaxe provisional de solicitudes admitidas e excluídas

Data de publicación: 4 de abril

Convocatoria de mobilidade Sicue 2017/2018

Listaxe definitiva de adxudicación de destinos, listaxe de agarda e excluídos

Data de publicación: 27 de abril

Convocatoria de mobilidade Sicue 2017/2018

Estudantes de intercambio procedentes doutras universidades

Data de publicación: 7 de xuño