Axudas para o transporte urbano

A Coruña e áreas de transporte metropolitano A Coruña-Ferrol

Data de publicación: 6 de outubro

Axudas para o transporte urbano, curso 2016-2017

Listaxes provisionais

Data de publicación: 14 de decembro

Resolución definitiva de axudas ao transporte . Curso 2016-2017

Data de publicación: 10 de xaneiro