Bolsas colaboración formación estudantado UDC 2016/2017

Data de publicación: 23 de xuño

Corrección de erros Bolsas de colaboración formación complementaria 2016/2017

Data de publicación: 29 de xuño

Ampliación do prazo de presentación de solicitudes bolsas colaboración 2016/2017

Data de publicación: 30 de xuño

Bolsas de colaboración formación complementaria UDC 2016/2017

Listaxe provisoria

Data de publicación: 12 de agosto

Bolsas de colaboración formación complementaria UDC 2016/2017

Listaxe definitiva

Data de publicación: 6 de setembro

Bolsas de colaboración formación complementaria UDC 2016/2017

Resolución reitoral

Data de publicación: 8 de setembro