8 de marzo de 2018: Día Internacional das Mulleres

Universidade da Coruña

Ante a convocatoria no Día Internacional das Mulleres dunha folga internacional para reclamar a igualdade real de oportunidades e dereitos entre mulleres e homes baixo o lema “Se nosoutras paramos, párase o mundo”, a Universidade da Coruña súmase a esta reclamación facéndose eco da denuncia das situacións contra as que hai que loitar:

  • Contra as violencias machistas.
  • Contra a maior precariedade das mulleres no mercado laboral e contra as dificultades de carreira profesional que sufrimos por razón de sexo, así como a inxusta brecha salarial.
  • Contra os recortes orzamentarios que afectan aos coidados e que prexudican especialmente ás mulleres coidadoras; así como contra a escaseza de políticas activas que garantan a corresponsabilidade.
  • Contra o non recoñecemento do traballo doméstico asumido maioritariamente por mulleres que non perciben ningún salario.
  • Contra a escasa o nula atención a colectivos vulnerables de mulleres.

Por todo isto, convidamos á Comunidade Universitaria a unirse a unha concentración diante da Vicerreitoría do Campus de Ferrol e Responsabilidade Social, este xoves, 8 de marzo, ás 10:30 horas, na que se lerá un manifesto institucional.

Programa