Relación de contratos do cap. VI con data de inicio do 1 de febreiro