Eleccións de representantes nos consellos de instituto universitario

Convocatoria

Eleccións de representantes nos consellos de instituto universitario

Censo provisorio

Data de publicación: 22 de febreiro

Eleccións de representantes nos consellos de instituto universitario

Censo definitivo

Data de publicación: 1 de marzo