Relación de contratos do capítulo VI do 1 de xaneiro