Eleccións ao Decanato da Facultade de Socioloxía

Convocatoria

Eleccións ao Decanato da Facultade de Socioloxía

Censo provisorio

Data de publicación: 23 de outubro

Eleccións ao Decanato da Facultade de Socioloxía

Censo definitivo

Data de publicación: 2 de novembro

Eleccións ao Decanato da Facultade de Socioloxía

Proclamación provisoria de candidaturas

Data de publicación: 8 de novembro

Eleccións ao Decanato da Facultade de Socioloxía

Proclamación definitiva de candidatura

Data de publicación: 16 de novembro