Relación de contratos do cap. VI con data de inicio do 10 e 16 de outubro