Convoc. contratación na ETS de Enx. Camiños, C. e Portos. REF: 2017/CP/177.