Eleccións ao Decanato da Facultade de Humanidades

Convocatoria

Eleccións ao Decanato da Facultade de Humanidades

Censo provisorio

Data de publicación: 12 de setembro

Eleccións ao Decanato da Facultade de Humanidades

Censo definitivo

Data de publicación: 25 de setembro

Eleccións ao Decanato da Facultade de Humanidades

Proclamación provisoria de candidaturas

Data de publicación: 29 de setembro

Eleccións ao Decanato da Facultade de Humanidades

Proclamación definitiva de candidatura electa

Data de publicación: 9 de outubro