Relación de contratos do cap. VI con data de inicio do 15 e 16 de setembro