Relación de contratos do cap. VI con data de inicio do 16 de xullo