Regulamento de cursos de extensión universitaria

Aprobado polo Consello de Goberno na súa sesión do 31 de maio de 2017