Instrucción de Xerencia - Campaña de vixilancia da saúde 2017