HISPANIA

Grupo de investigación HISPANIA

 

HISPANIA (Grupo de investigación en Lengua, Literatura y Cultura Hispánica) (G000208) está inscrito no Catálogo de Investigación da Universidade da Coruña por acordo da Comisión de investigación desde o 24 de outubro de 2005.

O grupo está formado por profesores de Lengua e Literatura Española do Departamento de Filoloxía Española e Latina da Facultade de Filoloxía da Universidade da Coruña e distintos colaboradores, da propia universidade e de outras universidades españolas e estranxeiras. O grupo integra diversos equipos que traballan en diferentes líneas de investigación, que teñen como interés común o estudio e investigación da Lingua, Literatura e Cultura española e hispanoamericana desde a Idade Media ata a época contemporánea.

Resultados da avaliación externa: O grupo someteuse á avaliación por parte da ANEP (Ministerio de Economía y Competitividad) dentro do "Proceso de evaluación externo de los grupos de investigación del Catálogo de la UDC" (2011-2014), acadando unha puntuación de 45 puntos sobre 50 posibles. Varios dos seus membros foron calificados con A (a máxima calificación posible: "Excelente, calidad comparable a nivel internacional en esa área científica").

 

Contacto

Coordinador: José Ignacio Pérez Pascual

Departamento de Letras
Facultade de Filoloxía
Universidade da Coruña
Campus da Zapateira s/n
15071 A Coruña
España

Teléfono: 981 167 000 (ext. 1761)
Fax: +34 981 167 151

Correo electrónico: grupo.hispania@udc.es

Actualidade

03 Jul
Defensa de tres teses no mes de xullo
30 Jun
Publicación do libro Empresas o divisas históricas. Un catálogo basado en fuentes de 1511 a 1629 de Andrea Maceiras Lafuente
05 May
Publicación do libro Los primeros pasos de un largo caminar. Los comienzos del Atlas Lingüístico de la Península Ibérica de Ignacio Pérez Pascual
02 May
Publicación do libro Sebastián de Covarrubias. Emblemas Morales. Edición, estudio y notas de Sandra Mª Peñasco González
04 Jan
Publicación do libro La poesía de Juan de Torres de Lucía Mosquera Novoa
02 Jan
Concesión de dous novos proxectos de investigación a membros do grupo