Teléfono de atención inmediata: 689 447 627

Durante os días 20, 21, 22 e 23 de xuño teremos activado o teléfono 689 447 627 para atender de forma inmediata calquera necesidade.