Publicación das presentacións das ponencias e experiencias-empresas

Publicadas as presentacións das ponencias e experiencias-empresas das 23 Xornadas de Arquivos Universitarios. Poden ser consultar no menú Documentación.