Documento do Grupo de Traballo de Formación

Publícase na web das xornadas o documento do Grupo de Traballo de Formación.

Aparece no menú "Documentación"